Om Samfällighetsföreningen Mesosten

Samfällighetsföreningen Mesosten driftar tillsammans med samtliga fastighetsägare det bostadsområde som tillhör Mesosten. Varje hushåll i bostadsområdet är medlemmar i föreningen och har via årsmöten eller extrastämmor röstat fram en styrelse som består av en ordförande, en kassör, en sekreterare samt ledamöter. Styrelsen hanterar driften av bostadsområdet så som underhåll och investeringar i infrastruktur, grönområden och gemensamhetsanläggning. En del av driften ansvarar medlemmarna själva för, exempelvis visst ansvar för skötsel av gemensamma grönområden och under vintertid snöskottning och sandning i anslutning till den egna fastigheten.